Blog

EKONOM 2020/01

Aktualizace

EKONOM 2020/01

3.4.2020

 • Mzdy – položka „Ostatní náhrady“ rozšířena o procento náhrady pro jednodušší výpočet náhrady mzdy v případě nepřítomnosti zaměstnanců z důvodu různých překážek v práci na straně zaměstnavatele dle §207-210 zákoníku práce

30.03.2020

 • Mzdy – nový formulář pro ošetřovné „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“
 • Prvotní evidence – možnost odeslání bloku faktur a objednávek mailem
 • Prvotní evidence – označení formulářů ikonou dané evidence (viditelná při minimalizaci formuláře)
 • Banka – možnost filtru pro firmu v seznamu všech položek.
 • Střediska, zakázky, činnosti – seznam výnosů a nákladů dle svázané fakturace
 • Zakázky – rekapitulace svázaných dokladů (objednávky, faktury)
 • Mzdy – rychlá sumarizace hodin při zadávání dohody o provedení práce, nebo činnosti

04.02.2020

 • Mzdy – automatické načtení účtu zaměstnance do přílohy k žádosti o dávky
 • Mzdy – přenos čísla rozhodnutí do přílohy k žádosti o dávky
 • Mzdy – exekuce, oprava položky náklady na bydlení z 6233,-(2019) na 6502,-(2020)
 • Mzdy – přehled o počtu zaměstnanců vzor č. 19

30.12.2019

 • Účetnictví, mzdy – nové číselníky pro rok 2020 (daňový a pracovní kalendáře, měsíční a roční sazby daně, sazby pojistného, sazby daňového zvýhodnění, sazby bez prohlášení, číselník náhrad mzdy)
 • Daňová evidence – Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (DPFO) nové přílohy 1,2,3 vzor číslo 15
 • Podvojné účetnictví – Přiznání k dani z příjmů právnických osob (DPPO) 30, příloha vzor 17
 • Kniha jízd – Silniční daň vzor 16 (aktualizováno) za r.2019
 • EPO portál – aktualizace datových vět pro rok 2020
 • Mzdy – nový formulář „Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor číslo 24“
 • Mzdy – nový formulář „Hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti“
 • Fakturace – možnost vlastní volby zaokrouhlení u faktur s úhradou převodem
 • Příkazy k úhradě – v případě CM zohledněna částka doplatku