Blog

EKONOM 2020/07

Aktualizace

EKONOM 2020/07

26.8.2020

  • Prvotní doklady – nový sloupec s příznakem tisku dokladu, odeslání mailem, informace v protokolu akcí
  • Prvotní doklady – nový sloupec s příznakem svázaného dokumentu (dvojklik na sloupec zobrazí seznam dokumentů)
  • Prvotní doklady – možnost přesunu sloupce seznamu zadáním pořadí (pravé tlačítko myši)
  • Fakturace – nová sestava seznam faktur s popisem
  • Mzdy – úprava datové věty přehledu OSSZ bez uplatnění snížení základu (hlášení kontroly při zaslání do datové schránky)
  • Mzdy – upozornění na nutnost ruční opravy částek v příkazu k úhradě a zaúčtování mezd v případě snížení základu v přehledu OSSZ
  • Mzdy – nový  „Přehled o výši pojistného“ vzor číslo 2020 (Antivirus C)
  • Mzdy – přehled zaměstnanců – export do XLS (volba tisk, celkový přehled)
  • Mzdy – roční sumarizace mezd – export do XLS