Blog

Evidence recyklačních příspěvků dle Zákona č. 542/2020 Sb. § 73 (2.)

Aktuality

Evidence recyklačních příspěvků dle Zákona č. 542/2020 Sb. § 73 (2.)

Tato aktualita navazuje na nedávno prezentovanou novinku v programu EKONOM
Rozšiřuje/doplňuje její působnost v případě vybraných MJ.

V číselníku REMA odpadů se v tomto smyslu jedná např. o skupinu 4-13-3 (Kopírovací zařízení/multifunkční – průmyslová zařízení nad 200 kg), kdy se do statistiky – výpočtu recyklačních příspěvků navíc začleňuje role MJ číselníku REMA (v tomto případě KG).
To znamená, do výpočtu vstupuje klasicky množství prodaných zařízení vynásobené cenou za jednotku odpadu REMA (2,-Kč) a hmotností v KG uvedeném na kartě (v případě naší položky „Velká kopírka – průmyslová“ se jedná o 250 KG). Celkem tudíž za tuto položku činí recyklační příspěvek 5x2x250 = 2500,-Kč.
U ostatních (původních) položek s REMA kódem, které nemají doplněnou MJ (KG) v číselníku se výpočet provádí původním způsobem (množství x jednotková REMA cena=REMA příspěvek celkem za položku).

Resumé: Uživatelé, kteří vykazují statistiku s REMA příspěvky (ve smyslu Zákona č. 542/2020 Sb. § 73 ) a ve svém prodeji nemají produkty s REMA (ASEKOL, atd.) skupinou, jež je evidována např. za jednotku hmotnosti (KG) budou postupovat dosavadním způsobem (vystačí si se standardní konfigurací).
Ostatní, jejichž produkty jsou v REMA číselníku evidováni s poplatky navíc např. za KG, postupují následovně:
Nejprve na kartě zvolíme speciální položku z číselníku odpadů a k dané položce doplníme výchozí „speciální“ MJ (kg – lze použít malá i velká písmena). Po návratu z číselníku ještě doplníme na kartě hmotnost. Tímto jsme číselník a kartu připravili na „rozšířené“ použití statistiky příspěvků.

Pozn.: (Uvedené řešení je univerzální směrem ke všem společnostem evidujícím odpady, pro práci s rozšířenou funkčností tj. MJ je však potřeba mít v programu konfiguraci modulu PLUS (fakturace nebo sklady)).
Na prodejních dokladech s uvedeným tiskem recyklačních příspěvků (vybrané faktury, prodejky) je pak uveden vedle standardní i rozšířená specifikace popisu příspěvků REMA.

Zde je vidět rozšířený popis u položky „Velká kopírka – průmyslová“, kde je zahrnuta do výpočtu příspěvku (kromě množství a jednotkové REMA ceny) i hmotnost, zatímco druhá položka „PC Zdroj“, jejíž REMA kód není rozšířen o MJ (KG) má recyklační příspěvek spočítán původním způsobem (vynásobením množství a jednotkové REMA ceny). Obdobně jsou řešeny i skladové doklady s recyklačními příspěvky.
Rozšíření o MJ bylo zohledněno i ve finální sumarizační statistice recyklačních příspěvků s výstupem do XLS. (viz. Ostatní/Seznam položek dokladů/Seznam položek včetně recyklačních příspěvků)
Pozn.: Kromě sestav, kde je výslovně uvedeno, že se jedná o sestavu s recyklačním příspěvkem, začleňujeme postupně tuto novinku i k položkám všech faktur v barevném provedení včetně dokladů s RPDP.